Montaža novih liftova

Kadrovski, tehnički i organizaciono smo u potpunosti osposobljeni za montažu svih tipova novih liftova, i to kao kompletnog proizvoda stranih firmi, ili kombinovano sopstvenim delovima i sklopovima i kupovnim (domaćim ili stranim). Obezbeđujemo kompletnu uslugu, od predloga tehničkog rešenja i projekta, preko nabave i izrade delova sa montažom, do dobijanja atesta.
Montaža se vrši u novim ili starim objektima, u skladu sa projektnom dokumentacijom izvođača građevinskih radova (izgradnja ili adaptacija), kao i nakon demontaže postojećih liftova