Remont postojećih liftova
Kadrovski, tehnički i organizaciono smo u potpunosti osposobljeni za remonte svih tipova liftova (veće popravke, revitalizacija, modernizacija i potpuna rekonstrukcija, odnosno generalne opravke). Remonte možemo vršiti sa svojim delovima i sklopovima, ili kupovnim (domaćim ili stranim), odnosno kombinovano.